آدرس اينترنتي واحدهاي  دانشگاه  آزاد اسلامي

نام شهر

آدرس اینترنتی

دانشگاه آستارا

http://www.iau_astara.ac.ir/

دانشگاه آيت الله آملي

http://www.amoli.iau.ac.ir/

دانشگاه ابركوه

http://www.abarko/

دانشگاه ابهر

http://www.iau-abhar.ac.ir/

دانشگاه اراك

http://www.iau.arak.ac.ir/

دانشگاه ارسنجان

http://www.iaua.ac.ir/

دانشگاه اردستان

http://www.ardestan.iau.ac.ir/

دانشگاه استهبان

http://www.iauestahban.ac.ir/

دانشگاه اروميه

 

دانشگاه اهواز

http://www.iau.ahvaz.org/

دانشگاه بابل

http://www.azadbabol.ac.ir/

دانشگاه بافق

http://www.bafghazad.ac.ir/

دانشگاه بافت

http://www.iau-baft.ac.ir/sitedown.php

دانشگاه بجنورد

http://www.bojnourdiau.ac.ir/

دانشگاه بندرعباس

http://www.iauba.ac.i/

دانشگاه بوشهر

http://www.iauboushehr.ac.ir/

دانشگاه بيرجند

http://www.iau-birjand.ac.ir/

دانشگاه بردسير

http://www.bardsiriau.ac.ir/

دانشگاه بروجرد

http://www.iau.borujerd.ac.ir/

دانشگاه بناب

http://www.bonabiau.ac.ir/

دانشگاه بهبهان

http://www.iaubehbahan/

دانشگاه تاکستان

http://www.tiau.ir/

دانشگاه تبریز

http://www.iaut.ac.ir/

دانشگاه  تربت حیریه

http://www.torbat_h_iau.com/

دانشگاه  تهران پزشکی

http://www.iautmu.ac.ir/

دانشگاه   تهران شمال

http://www.iaunt.ac.ir/

دانشگاه تهران جنوب

http://www.azad.ac.ir/

دانشگاه تهران مرکزی

 

دانشگاه جهرم

http://www.jahrom.ac.ir/

دانشگاه جیرفت

http://www.jiroft.ac.ir/

دانشگاه  خارک

http://www.iaukharg.ac.ir/

دانشگاه  خلخال

http://www.aukh.ac.ir/

دانشگاه خمین

http://www.iaukhomein.ac.ir/index_files/slide0001.htm

دانشگاه  خمینی شهر

http://www.iaukhsh.ac.ir/

دانشگاه خوراسگان

http://www.khuisf.ac.ir/default.aspx

دانشگاه  خوی

http://www.khoyiau.ac.ir/

دانشگاه داراب

http://www.iaudarab.ac.ir/

دانشگاه دامغان

http://www.damghan.ac.ir/

دانشگاه دهاقان

http://80.191.142.126/

دانشگاه رودهن

http://www.roudeheniau.ac.ir/

دانشگاه زاهدان

http://www.iauzah.ac.ir/

دانشگاه زنجان

http://www.azu.ac.ir/main/index.asp

دانشگاه ساری

http://www.iausari.ac.ir/

دانشگاه ساوه

http://www.iau-saveh.ac.ir/

دانشگاه سبزوار

http://www.iaus.ac.ir/Home

دانشگاه سراب

http://www.iau-sarab.ac.ir/

دانشگاه سپیدان

http://www.iausepidan.ac.ir/

دانشگاه سمنان

http://www.semnaniau.ac.ir/

دانشگاه سنندج

http://www.iausanandaj.ac.ir/

دانشگاه سوادکوه

http://www.iausk.ac.ir/

دانشگاه سیرجان

http://www.iausirjan.ac.ir/

دانشگاه شاهرود

http://www.iau-shahrood.org/

دانشگاه شبستر

http://www.iaushab.ac.ir/

دانشگاه شهرری

http://www.iausr.ac.ir/

دانشگاه  شهرکرد

http://www.iaushk.ac.ir/

دانشگاه شهرمجلسی

http://www.iaumajlesi.ac.ir/

دانشگاه  شیراز

http://www.iaushiraz.ac.ir/farsi/fhome.php

دانشگاه شیروان

http://www.iau-shirvan.ac.ir/

دانشگاه طبس

http://www.iau-tabas.ac.ir/iau/main/default.asp

دانشگاه علی آباد کتول

http://www.aliabadiau.ac.ir/

دانشگاه  فسا

http://www.iaufasa.ac.ir/

دانشگاه فلاورجان

http://www.falavarjan.ac.ir/

دانشگاه  فیروزآباد

http://www.iauf.ac.ir/

دانشگاه قزوین

http://www.qazviniau.ac.ir/

دانشگاه قوچان

http://www.iauq.ac.ir/

دانشگاه کازرون

http://www.iauk.net/

دانشگاه کرج

http://www.kiau.ac.ir/

دانشگاه کرمان

http://www.iauk.ac.ir/

دانشگاه کرمانشاه

دانشگاه گچساران

http://www.iaug.ac.ir/Farsi

دانشگاه گرگان

http://www.gorganlau.org/

دانشگاه گرمسار

http://www.iau_garmsar.ac.ir/

دانشگاه گناباد

http://www.iaugonabad.ac.ir/

دانشگاه لارستان

http://www.iaularestan.ac.ir

دانشگاه ماکو

http://www.maku_iau.ac.ir/

دانشگاه ماهشهر

http://www.iau.6r.ac.ir/

دانشگاه مبارکه

http://www.mau.ac.ir/

دانشگاه مراغه

http://www.iau-maragheh.ac.ir/

دانشگاه مرودشت

http://www.miau.ac.ir/

دانشگاه مرند

http://www.marandiau.ac.ir/

دانشگاه مشهد

http://www.mshdiau.ac.ir/

دانشگاه میانه

http://www.iau.myianeh.ac.ir/

دانشگاه میبد

http://www.maybodu.ac.ir/

دانشگاه  نائین

http://www.naeiniau.ac.ir/

دانشگاه  نجف آباد

http://www.iaun.ac.ir/

دانشگاه نور

http://www.niau.ac.ir/

دانشگاه نیشابور

http://www.neyshabour.ac.ir/

دانشگاه نی ریز

http://www.iauneyriz.ac.ir/

دانشگاه ورامین پیشوا

http://www.iauneyriz.ac.ir/

دانشگاه  همدان

http://www.iauh.ac.ir/

دانشگاه یاسوج

http://www.iauyasooj.ac.ir/

انشگاه  یزد

http://www.yazdiau.ac.ir/

دانشگاه مرکزتفت

http://www.taftuniv.ac.ir/

دانشگاه خاش

http://www.iaukhash.ac.ir/

دانشگاه قائنات

http://www.qaeniau.ac.ir/

دانشگاه دولت آباد

http://www.iaudolatabad.ac.ir/

دانشگاه  عجبشیر

http://www.iau_ajabshir.ac.ir/

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1386-6-21 10:54        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ